Aanbod

Innovatiepartners ondersteunt en begeleid haar opdrachtgevers bij het realiseren van veranderingen in het publieke domein.

Voor overheden

Overheden bewegen partijen om in een gelijkwaardige verhouding tot samenwerking te komen bij de oplossing van gemeenschappelijke lokale en regionale vraagstukken. Zo brengen gemeenten en andere overheden samen met hun partners in het publieke domein samenhangend beleid tot stand. Gemeenten hebben een initiërende rol in deze mobilisatie van maatschappelijke daadkracht.

Innovatiepartners ondersteunt overheden met:
-        De vormgeving en begeleiding van het proces bij concrete vraagstukken;
-        Een zelf ontwikkelde werkmethodiek;
-        Workshops en opleidingen voor deze werkmethodiek;
-        Gespecialiseerde communicatiemiddelen.

Voor het bedrijfsleven

Ondernemers zijn de motor achter veel veranderingen in het publieke domein. Innovatieve businesscases die ontstaan vanuit maatschappelijke veranderingen (zoals veiligheid, verduurzaming, circulaire economie, energietransitie) vragen om een specifieke aanpak om succesvol geïmplementeerd te worden.

Innovatiepartners ondersteunt innovatieve businesscases en hanteert daarbij een in de praktijk ontwikkelde werkmethodiek. Centraal hierin staan partnersamenwerking, meervoudig toegevoegde waarde, inhoud die het proces moet volgen samengebracht in een goed doordacht implementatieplan.

Voor overkoepelende organisaties

Nederland kent veel overkoepelende organisaties die hun leden ondersteunen om adequaat te kunnen inspelen op maatschappelijke veranderingen. Partnersamenwerking voorziet oplossingen van breed draagvlak en maakt ze zo toekomstbestendig.
Innovatiepartners helpt om de kansen die deze veranderingen bieden in beeld te brengen en grijpbaar te maken.

Innovatiepartners ondersteunt overkoepelende organisaties met:
-        Bewustwordingscampagnes over de mogelijkheden van partnersamenwerking;
-        Workshops en opleidingen over de methodieken om te werken in partnerschap;
-        Verzorgen van publicaties voor de specifieke doelgroep;
-        Beschikbaar maken van ondersteunende communicatiemiddelen.