Werkwijze

Innovatiepartners helpt u bij het vinden van oplossingen voor vraagstukken in het publieke domein. Daarin staat gelijkwaardige samenwerking centraal. Met uw partners doorlopen we een proces op basis van voortschrijdend inzicht. We brengen partijen en belangen bij elkaar om gezamenlijk tot resultaat te komen.

In onze werkmethodiek hanteren we een systematische, stapsgewijze benadering die continu zicht geeft op (deel)resultaten. We richten ons daarbij op solide besluitvorming, implementeerbaarheid, breed draagvlak en financierbaarheid binnen bestaande kaders.

Kenmerkend voor de werkmethodiek zijn:

  1. Gelijkwaardige partnersamenwerking als basis;
  2. Belangen staan centraal;
  3. Het proces is leidend, de inhoud is ondersteunend;
  4. Het proces biedt ruimte voor voortschrijdend inzicht;
  5. De opdrachtgever initieert het proces en jaagt dit aan.