Over ons

Innovatiepartners is een groeiend netwerk van professionals, die samenwerken vanuit een gedeelde visie. We zijn altijd op zoek naar een optimale combinatie van kennis, ervaring, vaardigheden en het daaraan gekoppelde uitgebreide netwerk. Het kernteam heeft diepe kennis van maatschappelijke en organisatorische veranderingsprocessen, financiële arrangementen, communicatie, duurzaamheid en bestuurlijke mores. Daarnaast werken we samen met zogenoemde netwerkpartners. Dit maakt ons collectief een geschikte partner om veranderingen en samenwerkingsprocessen tussen organisaties – overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties – vorm te geven.

Innovatiepartners is een samenwerkingsverband van individuen en (kleine) bedrijven, die zich tot doel hebben gesteld om bij te dragen aan de ontwikkeling van een duurzame sociale en circulaire economie. Dit doen we door praktische en vernieuwende benaderingen te ontwikkelen die de noodzakelijke transitie naar die nieuwe economie ondersteunen. Kern van onze aanpak is het stimuleren van partnersamenwerking in een brede belangenbenadering.
Innovatiepartners is in 2015 gestart als initiatief van Reinder Boon, Thijs de la Court, Jos van der Schot en John Schraven. We voerden opdrachten uit voor provinciale en gemeentelijke overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en samenwerkingsverbanden van deze partijen. De innovatieve ontwikkelingen en de praktische toepassing ervan voerden we uit met een team van vaste medewerkers aangevuld met een wisselende groep van innovatieve mensen en bedrijven.
Sinds 2018 is Innovatiepartners een platform voor innovatieve ondernemers. Per project zoeken we naar het meest geschikte team om het project tot een succes te maken.

Wilt u meer weten, met ons samenwerken of zoekt u specifieke ondersteuning: info@innovatiepartners.nuInnovatiepartners
is partner van het
Gelders Energieakkoord

geldersenergieakkoord.nl