Projecten 

Innovatiepartners heeft ruime ervaring met uitvoering van projecten en veranderingsprocessen. Deze speelden met name op terreinen die traditioneel opliepen tegen de weerbarstige praktijk van regels, beperkte financiële middelen, strijdige belangen en, meer algemeen, weerstand tegen verandering. Hierbij treft u een aantal sprekende voorbeelden van complexe vraagstukken die van een werkbaar antwoord zijn of worden voorzien. 
Onder de kop lopende opdrachten vindt u onderhanden werk.
Afgeronde projecten staan op een aparte pagina.

Bij veel van deze projecten en processen is zorgvuldig gebruik gemaakt van een zelf ontwikkelde digitale tool voor het bieden van een projectenoverzicht (lees hier meer over het Digitaal projectenoverzicht). De uitvoerders konden hiermee de voortgang van het project managen en waarborgen en er transparant over communiceren. Deelnemers aan het project en andere betrokkenen konden het ghebruiken om het project te volgen en, indien nodig, van input te voorzien.