Innovatiepartners

Digitale tool Projectenoverzicht.nl

Bij het uitvoeren van zijn projecten en processen maakt Innovatiepartners gebruik gemaakt van een zelf ontwikkelde digitale tool: projectenoverzicht.nl. De uitvoerders kunnen hiermee de voortgang van het project managen en waarborgen en er transparant over communiceren. Deelnemers aan het project en andere betrokkenen in staat waren om het project te volgen en, indien nodig, van input te voorzien.

Binnen de toepassing Projectenoverzicht.nl draait alles om het betrekken en verbinden van stakeholders rond een project. Deelnemers krijgen zo zicht op de betrokkenen, inclusief hun belangen in het project, en worden actief betrokken en op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dit projectenoverzicht heeft maar één doel voor ogen : draagvlak onder het resultaat.

Voor projectverantwoordelijken betekent dit:

  • Optimale tijdsbesteding om iedereen te informeren over de ontwikkeling van het project;
  • Inzicht in de diverse belangen van stakeholders om daar op te kunnen sturen;
  • Helder in beeld hebben wie zijn of haar project volgt;
  • Communicatie afgestemd op de behoefte van alle stakeholders;
  • Bepalen of informatie vrij toegankelijk is of voor een besloten groep;
  • Communicatie op maat: Zelf bepalen welke pagina’s voor een project nodig zijn;
  • Foto’s, video’s of een PowerPoint presentatie snel online kunnen zetten;
  • Geen nieuwsbrieven meer nodig;
  • Signaleren en communiceren van problemen naar het verantwoordelijk management;
  • Zien welke andere projecten lopen en zo kennis kunnen delen.

Projectenoverzicht.nl levert verantwoordelijk management overzicht over alle lopende, te starten of afgesloten projecten en direct zicht op alle high lights. Hierdoor kan het snel inspelen op ontwikkelingen.

Stakeholders blijven altijd per mail op de hoogte van de ontwikkelingen kunnen zo dankzij het Projectenoverzicht het project eenvoudig volgen. Dit vergroot hun betrokkenheid en zij weten hun belangen gewaarborgd en kunnen zich op belangen van anderen oriënteren.

Innovatiepartners stelt Projectenoverzicht.nl beschikbaar voor de opdrachtgevers in de eigen omgeving op het internet. Samen met u bepalen wij hiervoor de specifieke domeinnaam en omvang van de toepassing.