Innovatiepartners

SER-notitie: Naar een toekomstbestendig belastingstelsel (Het Groene Brein)

SER-notitie: Naar een toekomstbestendig belastingstelsel (Het Groene Brein)

In opdracht van Het Groene Brein heeft Innovatiepartner Jos van der Schot een discussienotitie geschreven bestemd voor een debat in de Sociaal Economische Raad. De notitie beschrijft de nieuwe economie en de veranderingen die in de huidige transities ontstaan. Dit dwingt bedrijven tot het wijzigen van hun verdienmodellen en landelijke overheden tot het aanpassen van het systeem van belastingheffing.

In opdracht van Het Groene Brein heeft Innovatiepartner Jos van der Schot een discussienotitie geschreven bestemd voor een debat in de Sociaal Economische Raad. De notitie beschrijft de nieuwe economie en de veranderingen die in de huidige transities ontstaan. Dit dwingt bedrijven tot het wijzigen van hun verdienmodellen en landelijke overheden tot het aanpassen van het systeem van belastingheffing.

Vraag 1: Wat zijn de kernelementen van de nieuwe economie waar waardecreatie voorop staat?

Vraag 2: Hoe zou op basis van deze toekomstvisie het belastingsysteem vormgegeven kunnen worden?

De Sociaal Economische Raad (SER) adviseert het Kabinet over een palet aan actuele sociaal-economische vragen. Voor vragen over duurzaamheid kan hij daarbij steunen op Het Groene Brein, een samenwerkingsverband van wetenschappers die vanuit divers pluimage werken aan duurzaamheidsvraagstukken.

Op initiatief van Het Groene Brein debatteert de SER binnenkort over de vormgeving van een nieuw belastingstelsel dat is ingericht op een nieuwe duurzame economie. Hiervoor vroeg Het Groene Brein aan Innovatiepartners om een discussienotitie te schrijven. Basis van de notitie is een beschrijving van de economie van de toekomst. In de nieuwe economie staat creatie van meervoudige waarde – sociale, ecologische en financiële – centraal. Die verandering laat zich nu al zien in de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, economische structuren en innovatieprocessen. Het belastingstelsel kan deze nieuwe ontwikkelingen versnellen of frustreren. De discussienotitie beschrijft de randvoorwaarden om tot een duurzame samenleving te komen.

De notitie is hier te lezen.