Innovatiepartners

Circulair inrichten van openbare verlichting (gemeente Doetinchem)

Circulair inrichten van openbare verlichting (gemeente Doetinchem)

In opdracht van de gemeente Doetinchem is gewerkt aan een circulaire inrichting van de openbare verlichting. Met een pilot aan de Platanenhof heeft de gemeente Doetinchem aanbieders uit de regio een platform gegeven om te laten zien wat er allemaal al mogelijk is.

In opdracht van de gemeente Doetinchem is gewerkt aan een circulaire inrichting van de openbare verlichting. Met een pilot aan de Platanenhof  geeft de gemeente Doetinchem aanbieders uit de regio een platform om te laten zien wat er allemaal al mogelijk is.

Vraag 1: Wat zijn de mogelijkheden voor circulaire inrichting van de openbare verlichting?

Vraag 2: Hoe kunnen we zoveel mogelijk partijen betrekken bij de ontwikkeling ervan?

Achterliggende gedachte bij deze vragen is dat structurele duurzaamheid uitgaat van het GEbruiken van grondstoffen in plaats van het VERbruiken ervan. Innovatiepartners is gevraagd de ketens in kaart te brengen, samen met betrokkenen de economische businesscase uit te werken en de omwonenden te betrekken bij een praktijkproef met het circulaire verlichtingsconcept.

Klik hier voor nadere informatie.