Innovatiepartners

Participatiemodellen windenergie (AgentschapNL-RVO)

Participatiemodellen windenergie (AgentschapNL-RVO)

In opdracht van AgentschapNL (tegenwoordig RVO) ontwikkelde Innovatiepartners samen met Zimmerman en Zimmerman een toolbox voor het creëren van draagvlak en participatie bij omwonenden van (geplande) windenergieprojecten. De toolbox geeft voorbeelden van instrumenten om de kennis bij omwonenden te verhogen, te weten te komen wat omwonenden beweegt, inhoudelijke en financiële betrokkenheid van omwonenden en lokale ondernemers te creëren en hen te enthousiasmeren voor windenergie.

In opdracht van AgentschapNL (tegenwoordig RVO) ontwikkelde Innovatiepartners samen met Zimmerman en Zimmerman een toolbox voor het creëren van draagvlak en participatie bij omwonenden van (geplande) windenergieprojecten. De toolbox beschrijft instrumenten om de kennis bij omwonenden te verhogen, te weten te komen wat omwonenden beweegt, inhoudelijke en financiële betrokkenheid van omwonenden en lokale ondernemers te creëren en hen te enthousiasmeren voor windenergie. 

Vraag 1: Hoe kun je omwonenden het beste betrekken bij (geplande) windmolenprojecten op land?

Vraag 2: Zijn er instrumenten beschikbaar om de initiatiefnemers van windprojecten te helpen bij het creëren van draagvlak.

Windenergie op land levert energie én veel sociale turbulentie op. “Niet in mijn achtertuin”, is vaak de eerste reactie (het Nimby-principe) ook bij mensen die het beste voorhebben met duurzame energie. Door omwonenden vroegtijdig te betrekken bij een (nog uit te voeren) project, ze te voorzien van voldoende informatie, ze zeggenschap te geven over de inrichting en uitvoering van het project en ze te laten delen in de revenuen is aanvankelijke weerstand om te zetten in draagvlak en zelf in enthousiasme.

De combinatie van inhoudelijke kennis van wind, visie op en ervaring met (digitale) communicatie brachten Innovatiepartner Jos van der Schot en Tristan Vaessen (Zimmerman & Zimmerman) tot een beeldende webapplicatie met tal van voorbeelden van participatie o.a. uit Noord-Holland en Amsterdam samen in één overzichtelijke toolbox. Deze biedt instrumenten om de kennis van omwonenden te verhogen, te weten te komen wat er bij omwonenden leeft, de gemeenschap te betrekken en betrokken te houden, het draagvlak voor windmolens te vergroten, mensen actief te laten meedenken en –werken, jongeren het belang van windenergie te laten beleven, ondernemers kansen te bieden, omwonenden te laten profiteren van de voordelen en van windenergie een positieve belevenis te maken.

De toolbox is hier te vinden.