Innovatiepartners

Nieuwe financieringsmodellen voor onderhoud van bomen langs de wegen in het buitengebied (Gemeente Lochem)

Nieuwe financieringsmodellen voor onderhoud van bomen langs de wegen in het buitengebied (Gemeente Lochem)

De gemeente Lochem heeft Innovatiepartners gevraagd een proces vorm te geven en te begeleiden om te komen tot kostenneutraal onderhoud van laanbomen in het buitengebied van de gemeente. De uitdaging was om een nieuw beheersconcept te ontwikkelen en hiervoor een nieuw financieringsmodel te ontwikkelen.

De gemeente Lochem heeft Innovatiepartners gevraagd een proces vorm te geven en te begeleiden om te komen tot kostenneutraal onderhoud van laanbomen in het buitengebied van de gemeente. De uitdaging was om een nieuw beheersconcept te ontwikkelen en hiervoor een nieuw financieringsmodel te ontwikkelen.

Vraag 1: Welke nieuwe verdienmodellen bestaan er voor beheer en onderhoud van groen?

Vraag 2: Welke ketenpartijen zijn nodig om het beheer kostenneutraal uit te voeren?

De gemeente Lochem is voor het groenbeheer in het buitengebied afhankelijk van diverse organisaties voor landschapsbeheer en -onderhoud. Zij verrichten werkzaamheden in opdracht van diverse eigenaren – naast gemeenten zijn dit particuliere boseigenaren, agrariërs en natuurbeschermingsorganisaties.

Een aantal ontwikkelingen gaat invloed hebben op de geldstromen waaruit de werkzaamheden worden betaald. Subsidiestromen nemen af of hun voorwaarden veranderen. Daarnaast zien opdrachtgevers zich door economische teruggang gedwongen te bezuinigen op hun uitgaven. Zo ook de gemeente Lochem.

Daar tegenover staan positieve ontwikkelingen. Zo nemen de kansen toe om de reststroom van het kernproces – de biomassa – met een hoger rendement te vermarkten, mede door de veranderende  maatschappelijke behoefte aan duurzame energie en grondstof.

Innovatiepartners heeft samen met de onderhoudsorganisaties de verwerkingsmethoden en de marktmogelijkheden onderzocht. Daaruit is een verdienmodel ontwikkeld dat, door een uitgekiende combinatie van kwalitatieve verwerking en gerichte vermarkting, een beter bedrijfsresultaat oplevert. Hierdoor is het mogelijk om het groenbeheer van de gemeente tegen lagere kosten uit te laten voeren.