Innovatiepartners

Besturen met Burgerkracht: boekje voor bestuurders in de energieke samenleving (Duurzaam Door)

Besturen met Burgerkracht: boekje voor bestuurders in de energieke samenleving (Duurzaam Door)

Duurzaam Door, een projectorganisatie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, heeft onderzoek laten doen naar de manier waarop gemeentebesturen het best gebruik kunnen maken van de ideeënrijkdom en de energieke inzet van hun inwoners. Innovatiepartners schreef hier een populaire en activerende samenvatting van.

Duurzaam Door, een projectorganisatie van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland, heeft onderzoek laten doen naar de manier waarop gemeentebesturen het best gebruik kunnen maken van de ideeënrijkdom en de energieke inzet van hun inwoners. Innovatiepartners schreef hier een populaire en activerende samenvatting van.

Vraag 1: Wat betekent de energieke samenleving van bewuste en actieve burgers voor lokale bestuurders?

Vraag 2: Hoe kan een bestuurder zijn of haar bestuursstijl, beleidsvorming en rolopvatting inzetten om tot optimale inzet van burgerkracht te komen?  

De energieke samenleving daagt (gemeente)besturen uit om duurzame maatschappelijke initiatieven te omarmen. Bestuurders kunnen de burger en ondernemers een rol van betekenis geven in het (be)sturen van de gemeente en het uitvoeren van de duurzame plannen. Deze stille revolutie kent twee richtingen – initiatieven dienen zichzelf aan bij de bestuurder of de bestuurder gaat actief op zoek naar burgers en ondernemers die een initiatief kunnen dragen. In beide gevallen moeten de verschillende partners op voet van gelijkwaardigheid en met respect voor elkaars rollen en belangen met elkaar het gesprek over de toekomst voeren. Daarnaast heeft de bestuurder, samen met de gekozen gemeenteraad, de rol om de uitkomsten van het maatschappelijk proces te borgen.
Op basis van een praktijkonderzoek van de Universiteit Twente en Oprit Duurzaamheid heeft Innovatiepartners een eerste beknopte versie van het boek Besturen met Burgerkracht geschreven. Daarin trekken we een achttal lessen over macht, lerend vermogen, vertrouwen, haalbaarheid, agendering, rolwisseling, proces- en netwerkmanagement en het verleggen van grenzen. Het ligt in de bedoeling om de bestuurlijke transitie te spiegelen aan een breder palet aan lokale voorbeelden.
Besturen met Burgerkracht is hier te downloaden.