Innovatiepartners

GEA-Uitvoeringsplan

Op basis van de diverse plannen van de thematafels van het Gelders Energieakkoord is een Uitvoeringsplan 2016-2019 gemaakt. Innovatiepartners heeft er met een stevige redactieslag voor gezorgd dat de concreetheid en samenhang die het plan heeft ook op papier tot zijn recht komt.

U kunt het GEA-Uitvoeringsplan downloaden