Innovatiepartners

Energiedialoog Apeldoorn – waar top down bottom up ontmoet

Voorjaar 2016 voerde de rijksoverheid een energiedialoog. Op 20 juni vond een dialoog plaats in Apeldoorn met discussies aan meer dan twintig tafels. Innovatiepartners maakte een verslag van de vele discussies. Het verslag legt verbinding tussen de verschillende thema’s en laat zien dat de individuele initiatieven, hoe klein ook, baat hebben bij een goed functionerend energiesysteem en dat grote veranderingen in het energiesysteem gedragen worden door de veelheid aan initiatieven aan de basis. Kortom, top down ontmoet bottom up.