Innovatiepartners

Van Macht naar Kracht – De veranderende overheidsrol in de economie van de toekomst

Voor het ministerie van Economische Zaken schreef Innovatiepartners, ondersteund door Het Groene Brein, een essay over de rol van de overheid in de nieuwe economie. Kern ervan is dat de economie van de toekomst meervoudige waarde creëert: ecologische, sociale en financiële. Het essay werkt een vijftal interventies uit die de overheid kan plegen om concreet richting te geven aan de economie van de toekomst.

 Het essay is een verdieping van een eerder door Innovatiepartners geschreven visie op de toekomstbestendige economie. Het Groene Brein is een netwerkorganisatie van ruim honderd wetenschappers, die ondernemers ondersteunen die stappen willen zetten in de richting van de nieuwe economie. Gesprekken met wetenschappers uit verschillende disciplines hebben bijgedragen aan de beschrijving van een toekomstbestendiger economie en aan de visie op de rol van de overheid bij het bereiken daarvan.