Innovatiepartners

Koersen op klimaatneutraal – Graadmeters en richtingwijzers

Samen met FairBusiness heeft Innovatiepartners een aanbod ontwikkeld om monitoring in te zetten om een (overheids)organisatie op koers te houden richting klimaatneutraliteit. Binnen de Klimaatcoalitie heeft een groot aantal gemeenten en regio’s de ambitie uitgesproken uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Specifieke monitoringprogramma’s, zoals De Klimaatmonitor, kunnen de resultaten van beleid helder in beeld brengen. Daaraan hebben Innovatiepartners en FairBusiness de monitoring van de beleidsmatige inspanningen toegevoegd. Zij kunnen op basis van deze graadmeters met behulp van toekomstgerichte rapportages de uitvoering van het klimaatbeleid versterken en daarmee de snelheid verhogen waarmee op het klimaatdoel kan worden gekoerst.