Innovatiepartners

Besturen met Burgerkracht – Samenspel ik de energieke samenleving

Besturen met Burgerkracht – Samenspel ik de energieke samenleving

Innovatiepartners schreef voor het overheidsprogramma DuurzaamDoor het boek ‘Besturen met Burgerkracht’. Hierin laten we de stortvloed aan burgerinitiatieven zien en de noodzaak tot een antwoord van de overheid hierop. “Het boek (biedt) een bijzondere combinatie van een heel gedegen introductie in de 'theorie' van de energieke samenleving en de rol van de overheid daarbinnen én de ‘praktijk’, die laat zien hoe het anders kan,” aldus Martijn van der Steen, directeur van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in zijn voorwoord.

 Het boek benoemt de dilemma's die zich voordoen bij het organiseren rondom maatschappelijke initiatieven en maakt aan de hand van de talrijke casuïstiek zichtbaar hoe op allerlei plekken in het land pragmatische oplossingen voor de dilemma's gevonden worden. Zo komt de spanning tussen verschillende perspectieven op overheidssturing goed tot uitdrukking, maar krijgen we via de voorbeelden ook zicht op mogelijke oplossingsrichtingen. Niet in de laatste plaats gaat het boek over de kansen die samenspel met de energieke en creatieve samenleving de overheid biedt om maatschappelijke doelen te verwezenlijken. Aan de hand van zeven casussen en een theoretisch model schetst het boek een revolutionaire ontwikkeling in het openbaar bestuur. U kunt het boek opvragen via info@innovatiepartners.nu. U kunt Besturen-met-Burgerkracht_def downloaden