Innovatiepartners

Agenda voor Twente

Voor de Regio Twente schreef Innovatiepartners de basistekst voor de Twentse investeringsagenda. Het fungeerde als motor voor het gesprek tussen de veertien gemeenten en haar partners, de zogenoemde 4O's (overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers) en legde de basis voor het definitieve Agenda voor Twente - Investeren in de toekomst.

 Voor de Regio Twente schreef Innovatiepartners de basistekst voor de Twentse investeringsagenda. Het fungeerde als motor voor het gesprek tussen de veertien gemeenten en haar partners, de zogenoemde 4O's (overheid, onderwijs, onderzoek en ondernemers) en legde de basis voor het definitieve Agenda voor Twente - Investeren in de toekomst.

De Agenda geeft de hoofdthema's en ontwikkellijnen voor de komende vijf jaar en werkt deze verder uit. 20170517-AgendavTwente-definitief