Innovatiepartners

Provincie Gelderland: Transitie naar circulaire economie

De provincie Gelderland heeft een grote ambitie uitgesproken om de Gelderse economie in een circulaire richting te sturen. Ze heeft Innovatiepartners gevraagd om een bestuurlijke bijeenkomst te organiseren, waarin de provincie samen met een zestal koplopergemeenten invulling geeft aan hun gezamenlijke ambitie. Tijdens de bijeenkomst zoomen de deelnemers in op de condities die zij moeten bieden om de inkoop van de overheid circulair te maken.

De verslaglegging van de bestuurlijke dialoog brengt de dilemma's en oplossingsrichtingen in beeld. Kern is dat zowel de gemeenten als hun opdrachtnemers zich focussen op circulaire oplossingen, maar deze moeten realiseren in een lineaire markt. Dat dwingt tot intensieve samenwerking en het gezamenlijk ontwikkelen van de producten en diensten van de toekomst.
Een rapport is hier te downloaden: Circulair-inkopen-door-overheden_verslag_200617